#   Статии
21.09.2012
В община Бяла стартира социалната услуга „Обществена трапезария“

От 1 октомври в община Бяла стартира изпълнението на Проект „Предоставяне на социална услуга Обществена трапезария”.

Проектът се осъществява за трета поредна година и цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии на територията на община Бяла.

На територията на община Бяла по проекта ще се обслужват 85 бенефициента – самотноживеещи и лица с ниски доходи или без доходи. Във всички населени места в общината са разкрити обществени трапезарии, като за тази цел се използват пенсионерските клубове. На трудно подвижните лица храната може да се доставя по домовете им по техен личен избор. Храната ще се подготвя според всички законови изисквания и норми в кухнята на ОУ „Отец Пайсии, гр. Бяла и ще се предоставя на ползвателите в съдове за еднократна употреба. Дневното меню се състои от супа, основно ястие и хляб, а за празничните дни, бенефициентите получават и пресни плодове. Доставката на храна ще се извършва от мястото на нейното приготвяне до местата определени за обществени трапезарии и до домовете на трудно подвижните лица с определения от общината транспорт. Процесът на доставяне и хранене е организиран според законовите норми. Бенефициентите по проекта ще се подписват ежедневно в специално изработени графици след получаване на храната. Със заповед на кмета на общината Анастас Трендафилов е определена комисия, която ще заседава ежемесечно за уточняване и одобряване разходите по проекта, както и да разглежда и одобрява подадените заявления – декларации на желаещите да ползват социалната услуга. В комисията участва представител на Дирекция „Социално подпомагане”.

За периода октомври 2012 – април 2013 година, очакваните средства по проекта са около 27 500 лв. Договорът ще се подпише на 25 септември между фонд „Социално подпомагане“ към Министерство на труда и социалната политика и община Бяла.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация