#   Статии
01.10.2012
СТАРТИРА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ОБЩИНА БЯЛА В ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

На 27.09.2012 се постави началото на работата по проект „Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноантична крепост на нос „Св. Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област“. Проектът се осъществява по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Регионално развитие“: „Устойчиво развитие на туризма”. Отпуснатата финансова помощ в размер на 5 376 155,32 лева е разпределена както следва: 4 551 604,15 лева безвъзмездната финансова помощ към бенефициента, от които 3 868 863,53 осигурени по ОПРР, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 682 740,62 лева са съфинансиране от държавния бюджет, а 744 653,88 лева представляват допълнителен собствен принос на община Бяла. Продължителността на работата е 24 месеца.

Основната цел на проекта е да се подобри туристическото предлагане и да се развие конкурентноспособна културно-историческа атракция. Чрез превръщането на античното селище и късноантичната крепост на нос Св. Атанас в атрактивно и приятно място за среща с културното наследство по нашите земи, могат да се привлекат значителен брой посетители и да се увеличи брутния вътрешен продукт на района.

Археологическият обект, който ще бъде реставриран и експониран с помощта на ОП „Регионално развитие“ представляват антично селище и късноантична крепост. Ако за античното селище може само да се предполага докъде се е простирало, то късноантичната крепост е с площ около 40 декара. Укрепителната линия се състои от крепостна стена и ров и затваря носа от североизточния до южния склон на носа.

Най-важният засега проучен обект е раннохристиянския комплекс, който включва трикорабна едноабсидна базилика с притвор, три кръщелни, кладенец за светена вода, жилище на главния свещеник, производствени съоръжения – две пещи за битова керамика и винарна.

В базиликата, в кръщелните и в близост до тях са открити фрагменти от архитектурната и декоративната им украса, една цяла и няколко други олтарни маси, фрагменти от стенописи, в това число образ(и) на светец, надпис „Мария“ и др.

Въз основа на най-късните монетни находки, разрушаването на крепостта трябва да се свърже с аваро-славянското нашествие през 614 г. – по времето на император Ираклий (610-641).

В момент, когато Варна се бори за Европейска столица на културата, община Бяла добавя допълнителна културна стойност на региона като предлага на гостите на града един изключително интересен културно-исторически обект. Благодарение на ОП „Регионално развитие“ античното селище и късноантичната крепост на нос Св. Атанас ще бъдат съхранени за поколенията като по този начин ще допринесат за обогатяването на културното разнообразие в Европа. Проектът е изключително важен както за съхраняването на историческото наследство, така и за развитието на България като дестинация за културен туризъм.

Проектът за реставрация и експониране на археологическия обект на нос Св. Атанас е пример за добра практика, когато усилията на общинската, областната и държавната администрация съвпадат и работят за съхраняването на важен за културното наследство на България археологически обект и привличането на български и чуждестранни туристи, които ще помогнат за целогодишното развитие на региона.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация