#   Статии
02.11.2012
Община Бяла е готова да посрещне зимата

Във връзка с подготовката за зимния сезон 2012 – 2013 г. община Бяла предприе превантивни мерки с цел намаляване на последствията за населението и за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата.

Създаден бе щаб за координация и бяха подготвени графици за дежурствата и телефонни указатели на длъжностните лица и съседните общини. Със заповед на кмета на общината Анастас Трендафилов бе определен състава на щаба. Общинските планове за защита при бедствия се актуализираха. Изготвен бе план за работа на щаба за координиране при възникване на бедствена ситуация и обявяване на „Бедствено положение“ от продължителни и обилни снеговалежи.

Определен е изпълнител за доставка на горива за нуждите на община Бяла в това число ОУ „Отец Паисий“, Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, ЦДГ „Първи юни“ и Дом за възрастни хора с физически увреждания. Осигурен е училищен транспорт за учениците от съставните села на общината. В училищата има оборудвани медицински кабинети.

Предстои обществена поръчка за избор изпълнител на „Зимно поддържане и снегопочистване на IV-то класна пътна мрежа и улиците в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2012/2013 г.“.

На територията на община Бяла е осигурен запас от хранителни стоки, които да се използват в случай на бедствена ситуация.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация