#   Статии
22.11.2012
Местната инициативна рибарска група Бяла-Долни чифлик-Аврен организира среща с рибари

Целта на срещата, която се проведе в Бяла, бе да се информират рибарите за възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Местна стратегия за развитие на МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен. Местната инициативна рибарска група Бяла-Долни чифлик-Аврен е сдружение с нестопанска цел, което реализира Местна стратегия за развитие финансирана с 3,6 млн. евро по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Рибарите могат да подпомогнат дейността си (ремонт на лодки, закупуване на нови двигатели, проследяващи устройства и др.) или да развият предприемчиви бизнес идеи алтернативни на рибарството. Безвъзмездното финансиране е до 60% от общата стойност на проектите в частна полза.

На срещата цялостнно бе представена и Оперативната програма, която се финансира 75% от Европейския фонд за рибарство и 25% от държавния бюджет.

Интересът на местната общност към програмата и Местната инициативна рибарска група е голям. Също така, преимущество за рибарите е създадения офис на рибарската група в Бяла и ежедневното консултиране и информиране от страна на екипа на групата. Подаването на заявления за кандидатстване също се осъществява в офиса на МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен.

Срещата бе първата от поредицата от мероприятия, които рибарската група планира за засилване на диалога и информиране на местната общност за възможностите за подпомагане на малкия и среден бизнес в трите общини по Оперативната програма.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация