#   Статии
03.12.2012
Община Бяла спечели още два проекта финансирани от Европейските фондове

На 27.11.2012 г. в София кметът на община Бяла Анастас Трендафилов и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов подписаха два договора за безвъзмездно финансиране на изготвени от общината проекти.

Първият договор №03/321/01287 е за ремонт, реконструкция и модернизация на Спортен комплекс „Черноморец” в град Бяла.

Проектът е на стойност 2 533 070 лв. и се финансира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиата в селските райони“.

Общата цел на проекта е подобряване на достъпа на населението до спортни и свързаните със свободното време и отдиха услуги, чрез рехабилитация и модернизация на съществуващ Спортен комплекс „Черноморец”.

Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

По проекта ще се осъществи пълна рехабилитация на терена, ще бъдат изградени лекоатлетическа писта по периметъра на футболното игрище и помощни игрища за футбол, тенис, волейбол и баскетбол. Допълнително, съществуващите трибуни ще бъдат реконструирани, ще се изградят и нови. Над основните трибуни (сектор А) ще се построи метална козирка. Стадионът ще има модерна поливна система и нови електро- и осветителни инсталации. По периметъра на помощното игрище в северната част на терена ще се изгради висока метална ограда от сглобяеми елементи. Съществуващата външна ограда на спортния комплекс ще бъде подменена.

Ремонтът и модернизацията на Спортен комплекс „Черноморец” ще допринесат, не само за подобряване на достъпа на населението до спортни и свързаните със свободното време и отдиха услуги, но и до обогатяване на туристическия продукт.

Спортният комплекс „Черноморец” ще стимулира желанието сред младите хора и децата да спортуват и развиват различни видове спортни умения.

Комплексът ще осигури възможност за отдих в свободното време на жителите, гостите и туристите на община Бяла.

Също така спортният център ще бъде напълно достъпен и удобен за ползване и от хора с увреждания. По проекта са предвидени 22 броя места за хора с увреждания, както и закупуване на две специални платформи – подемници, за осигуряване на достъп до предвидените места.

Вторият договор №03/322/00760 е за подобряване средата на живот на населението на община Бяла чрез изграждане на улици в квартал „Бяла-Изток”.

Проектът е на стойност 1 596 850 лв. и се финансира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.
Крайната цел на проекта е да се подобри средата на живот на населението на град Бяла и общината като цяло, чрез изграждане на улици, дъждовна канализация, тротоари и улично осветление.
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Конкретни цели на проекта са играждането на 1172 метра улици в квартал „Бяла-изток”. Улиците са както следва: „Хан Аспарух” с обща дължина 510 метра; „Петър I” – 159 метра; „Хан Омуртаг” – 122 метра; „Княз Борис I” – 148 метра; „Брегова” – 116 метра; „Хан Тервел” – 117 метра.

Изграждането на новите улици по проекта има важно значение за подобряване на уличната инфраструктура в града. Пряка полза от изпълнението на проекта ще имат гражданите на Бяла и посещаващите града туристи. Новите улици ще допринесат за промяна на облика на крайморската част и ще засилят инвестиционния интерес.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация