#   Статии
03.12.2012
Изключително успешен ловен сезон протича в Бяла

За дейността и текущия ловен сезон разказва Марин Василев – Председател на Ловно-рибарската дружина.

Репортер: Г-н Василев, как протича ловен сезон за едър дивеч 2012 г.?

Марин Василев: Ловно-рибарската дружина в град Бяла, която е в състава на Ловно-рибарско сдружение „Бал-кан“, Долни чифлик, се състои от 47 члена. Дружинката стопанисва около 4500 хка ловна площ, която обхваща землището на града. Ловният сезон на едър дивеч се открива на 1 октомври и продължава до 31 декември от текущата година. Този ловен сезон е действително успешен. До момента имаме 15 отстреляни диви прасета, около 10 чакала, лисици, язовци. Основната причина за високия брой диви прасета е, че вече втора година земите в землището на Бяла се обработват, което предоставя богата хранителна база и определя и наличието на разнообразен вид дивеч. Като подпричини мога да посоча това, че имаме изключително благоприятни места за дивите прасета. В наличие са много дерета обрасли с гъста растителност (тръни, къпини и др.), които са едно от основните ме стообитания на дивото прасе, наличие на влажни зони, които не пресъхват през летните дни с високи температури. Спокойствието също е причина да се задържат животните, а от няколко години забелязваме и елени и кошути. От дребния вид дивеч – фазан и яребица, през последните 10 години популациите напълно изчезнаха поради раз-лични причини. Но през март тази година пуснахме 21 възрастни фазана на свобода. Вече на няколко места са видени млади фазанчета. Надеждата да се възтановят популациите на дребен дивеч в нашето поле е голяма. Заекът също увеличава числеността си. Ловната дружина е много дисциплинира в посока да опази животните. Подхранваме ги редовно. Освен хранилки, сме създали калища и солища.

Репортер: Добра ли е организацията на ловно-рибарската дружина?

Марин Василев: За организацията на ловната дружина мога да кажа само хубави думи и похвали. Дисциплината по време на лов е изключително висока, а и важна, особено когато боравиш с оръжие. В началото на годината определяме график за мероприятията, които ще бъдат извършени през годината. Освен работата, която трябва да се свърши, определят се и празненствата: по повод откриване на ловните сезони за пернат или едър дивеч, новогодишни празненства, риболовни надпревари и турнири по стрелба на панички.

Репортер: Каква друга дейност извършва ловно-рибарската дружина?

Марин Василев: През 2007 г. построихме ловна хижа. През 2009 г. дружината направи малко язовирче, което зарибихме с 3-4 вида риба. През тази година закупихме и високопроходим автомобил. Всичко се финансира от дружината, различни спонсорски прояви и Сдружението в Долни чифлик, което оказва известна помощ.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация