#   Статии
27.11.2012
Проект на наредба за управление на общинския дълг на община Бяла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинския дълг и във връзка с поемане на общински дълг, възниква необходимостта от приемане на Наредба за управление на общинския дълг на община Бяла.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание Проекта за решение за приемане на Наредба за управление на общинския дълг на община Бяла, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, област Варна / 27.11.2012г./.


Проект за решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от Закона за общинския дълг,

Общински съвет - Бяла реши:
Приема Наредба за управлението на общинския дълг.


Приложение: НУОД – 8 бр. листиС уважение
Костадин Самарджиев
За КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
(съгл.Заповед № РД 0700-721/26.11.2012г.)
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация