#   Статии
17.12.2012
Община Бяла ще предоставя помощ в дома на 50 души с увреждания и самотно живеещи

На 6.12.2012 г. в град София кметът на община Бяла Анастас Трендафилов и изпълнителният директор на МСПЕИ към Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов подписаха договор за безвъзмездно финансиране за проект „Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла“.

Проектът е на стойност 226 458.56 лв. и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България. Срокът за изпълнение на договора е 14 месеца.

Общата цел на проекта е да предостави социални услуги на болни, самотни възрастни хора, младежи и деца, да подобри качеството на живот чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Основна целева група на проекта са болни и самотни възрастни хора, младежи и деца с различни увреждания и самотни лица жители на община Бяла. Целевата група включва деца и младежи, а също и мъже и жени над трудоспособна възраст от град Бяла и селата в община Бяла.

Проекта предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – град Бяла, община Бяла. В него ще се сформира екип от 26 специалисти и служители, които ще обслужват 50 лица в неравностойно социално положение жители на град Бяла и населените места в общината. Ще бъдат обслужвани възрастни хора, деца и младежи, които имат нужда и право на социални услуги. На тях ще се предоставя пакет от социални услуги, които те ще ползват срещу заплащане по тарифа определена от Общинския съвет на община Бяла. Пакетът от социални услуги, които ще бъдат предоставяни включва: текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими); поддържане на лична хигиена; помощ и контрол за редовно приемане на лекарства; при нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките; осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); битови услуги – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства, вещи от първа необходимост със средства на клиента, заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и други, осигуряване на отоплителни материали, внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон, телефонна подкрепа, дребни технически ремонти; разходка и придружаване при посещение при близки, празници и тържества; организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК; подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация