#   Статии
12.02.2013
О Б Я В А

Община Бяла организира КОНКУРС за заемане на 4 места на длъжност Екскурзовод в туристическа атракция „Антично селище и късноантична крепост” при нос „Св. Атанас” - град Бяла, област Варна.

Минимални изисквания към кандидатите:
- средно образование;
- английски език;
- предимство ще имат кандидатите с втори език руски;
- компютърна грамотност.

Необходими документи:
- Молба до кмета на Община Бяла (свободен текст);
- Автобиография (CV), в която се посочват подробно образованието, трудовия стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копия от документи за придобита квалификация, владеене на чужди езици и компютърна грамотност (ако кандидатът разполага с такива).

Срок за кандидастване: 01.03.2013

Избраните кандидати ще преминат безплатно професионално обучение в направление „Пътувания, туризъм и свободно време“, професия „Екскурзовод“.

Документи за участие се подават лично в сградата на Община Бяла, област Варна , ул.”Андрей Премянов” № 29, делеводство етаж 1, гише ФРОНТ ОФИС.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация