#   Статии
07.02.2013
Стартираха дейностите към Звеното за предоставяне на социални услуги

Продължава изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 06.02.2013 г. стартираха дейностите към Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Бяла. Назначени са 23 служителя за предоставяне на социални услуги, които да се грижат за 50 нуждаещи се – възрастни хора и деца с различни видове увреждания от Бяла и селата в община Бяла. На тях ще се предоставят пакет от социални услуги, които те ще ползват срещу заплащане по тарифа определена от Общинския съвет на Община Бяла. Пакетът от социални услуги, които ще бъдат предоставяни включва:
• Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение);
• Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими);
• Поддържане на лична хигиена;
• Помощ и контрол за редовно приемане на лекарства;
• При нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; - при нужда в рамките на работния график;
• Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране);
• Битови услуги:Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента;
• Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и други. със средства на клиента, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента;
• внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон телефонна подкрепа, дребни технически ремонти;
• Разходка, придружаване при посещение при близки, празници и тържества;
• Организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК;
• Подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация