#   Статии
09.10.2013
ОБЩИНА БЯЛА ОБЯВЯВА КОНКУРС „ЧЕРНО МОРЕ В КАРТИНИ И СЛОВО“

По повод Международния ден на Черно море 31 октомври Община Бяла обявява конкурс в следните три категории:

1. Рисунка: тема „Черно море“
- Формат А4;
- Материали – картон, темпера, пастел, акварел;
- Допуска се до една рисунка от един участник;
- Творбите да се предоставят за оценяване в НЧ "Пробуда 1928" гр. Бяла

2. Снимка: тема „Черно море“
-За участие в категория „Снимка“ участниците трябва да изпратят своите фотографии на електронна поща [email protected];
- В конкурса могат да участват само авторски фотографии, направени с фотоапарат или с мобилен телефон;
- Изисквания към снимките:
- да отговарят на зададената тема;
- да не са били награждавани в други конкурси;
- снимките трябва да са минимум 800х600 пиксела, като ограничение в максималната големина на снимките няма, както и в това дали те ще са черно-бели или цветни;
Всеки участник има право да изпрати до 3 фотографии.

3. Есе: тема „Какво ни дава Черно море?“
Условия за участие:
- Есето да бъде написано на български език;
- Обем до 2 печатни страници;
- Разработката да се предостави в НЧ "Пробуда 1928" гр. Бяла на хартиен и електронен носител;
- Шрифт – Times New Roman, размер на шрифта – 12 pt

Всяка кандидатура трябва да съдържа следната информация :
- трите имена на участника, адрес, телефон и e-mail за връзка
Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури.
За най-добрите рисунки, снимки и есета ще бъдат присъдени първо, второ и трето място.
Отличените литературни творби ще бъдат отпечатани, а рисунките и снимките ще бъдат подредени в изложба в Библиотеката на НЧ „Пробуда 1928“ гр. Бяла.

Срокът за представяне на конкурсните работи е 23 октомври 2013
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация