#   Статии
30.01.2014
Започна обновяването на ВиК мрежата на гр. Бяла

Ръководителят на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Спиридон Александров и зам. областният управител на област Варна Мерткан Ибрямов бяха в гр. Бяла на 24 януари. Заедно с кмета на града Анастас Трендафилов участваха в церемония по случай началото на строителните дейности по проект „Подобряване на екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и местност „Глико““, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ Стойността проекта е малко над 13,2 млн. лв.
Ръководителят на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“Спиридон Александров връчи на изпълнителя Протокол 2 за откриване на строителна площадка и пожела строително монтажните дейности да приключат в срок и без забележки.
Заместник областният управител Мерткан Ибрямов отбеляза: „Този проект и голямо предизвикателство, но доколкото съм запознат Община Бяла се справя отлично в подобни ситуации.“
Проектът е с изключителна значимост за Община Бяла. В резултат на реализацията му ще бъдат изградени канализационна мрежа (вкл. колектори) с дължина 13 439 метра и водопроводна мрежа 7 668 метра. Ще се изградят 2 канализационни помпени станции и 1 365 метра от съществуващата водопроводна мрежа ще бъде рехабилитирана.
Благодарение на този проект ще загубите на питейна вода и авариите ще бъдат намалени. Изхвърлянето на непречистени води на над 10 000 жители ще бъде предотвратено, чрез отвеждането им до Пречиствателната станция за отпадни води „Обзор - Бяла“. Повече от 4 000 жители на населеното място ще имат достъп до канализационни услуги. И също толкова ще могат да се включат към новоизградената водопроводна мрежа. Ще се елиминира нуждата от септични ями, което ще намали риска от разпространението на болести сред населението.
Проекта ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в Община Бяла чрез осигуряването на здравословна и благоприятна среда за живот. Ще се повишат възможностите за инвестиции. Не на последно място, с реализацията на проекта ще се преодолеят различията в нивото на развитие между отделните региони в страната и изоставането на някои от тях. По този начин ще се осигури подкрепа за балансирано териториално развитие, което е в пълен унисон с Кохезионната политика на Европейската общност.
Проектът напълно съответства и допринася за реализирането на целите и приоритетите на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, като спомага за постигане на основната цел на приоритетната ос „Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната”.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация