Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 19°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #   Статии
07.04.2014
Стартиране на основните дейности по проект - „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

На 07.04.2014 г. в зала „Мелсас” се проведе пресконференция във връзка със стартиране на основните дейностите по проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” по договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, в който община Несебър е бенефициент с партньори община Бяла, община Долни чифлик и Съюз на собствениците – Слънчев бряг. На събитието присъстваха ръководителят на проекта - зам.кметa „Туризъм и търговия“ при община Несебър - Лазар Япаджиев, началник отдел "Управление на проекти по еврофондове" – Галина Бабева и представители на община Бяла и Долни чифлик.

Общата цел на проекта е повишаване ефективността на регионалния маркетинг в общините Бяла, Несебър и Долни чифлик чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт, чрез създаване на споделен туристически имидж на трите общини. Проектът предлага интегриран маркетингов подход за развитие на един нов регионален туристически продукт под името „5 дни – 4 сезона – 3 общини“, като нова възможност за повишаване на регионалната конкурентноспособност в туризма, целяща намаляване на сезонността и териториалната концентрация. В рамките на този продукт, ще бъдат разработени 25 туристически пакета общо за 4-те сезона. Изработването на модулната система представлява иновативен подход при предлагането на регионалния туристически продукт. Тази иновация осигурява ефективно структуриране на туристическото предлагане в 3-те общини, чрез разработване на тематични продукти и услуги предлагани в рамките на 5-дневни пакети през 4-те сезона.

В рамките на проекта ще бъдат подготвени и разпространени рекламни, информационни и визуализационни материали за туристическия регион и разработения иновативен продукт – 25 туристически пакета, рекламен пътеводител на Региона, бранд на продукта, интерактивен органайзер, публикации в туристически печатни издания и сайтове, рекламен видео клип и видео филм, които ще бъдат излъчени от национални и чуждестранни медии.

Очаква се проекта да доведе до популяризиране на природното и културно наследство на Региона чрез използване на ефективни съвременни средства и рекламни техники, както и до насърчаване на партньорството между местните власти и туристическия бранш за подобряване на качеството на туристическия продукт.
Общата стойност на проекта е 433 394.40лв., като продължителността му ще бъде 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация