#   Статии
14.04.2014
П О К А Н А

Община Бяла Ви кани на пресконференция във връзка със стартиране на основните дейности по проект „Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна”,Проектът е финансиран от - Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейски социален фонд и националния бюджет на Република България.
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11
Срок на договора 04.12.2013-04.09.2014

Дата на провеждане: 15.04.2014 година
Място на провеждане: Заседателна зала на Община Бяла
Начало: 10:00 часа.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация