#   Статии
15.04.2014
Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна

По рано днес на пресконференция в заседателната зала на Община Бяла бе представен проект „Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна”. Проектът е на стойност 88 506,71лв. и е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ и съфинансиран от ЕС, чрез Европейски социален фонд и националния бюджет.
На събитието присъстваха ръководителят на проекта Венелин Миланов – младши експерт РУПЕ при Община Бяла, зам. кмета Костадин Самарджиев и служители от общинска администрация Бяла (целева група на проекта)
Общата цел на проекта е : Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Бяла чрез обучение в страната. Общата цел на проекта ще бъде постигната, чрез изпълнението на две специфични цели
1.Подобряване на професионалните умения на служителите в общинска администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията;
2.Повишаване на мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите в община Бяла;
Основни дейности по проекта са:
1. Обучения, проведени от Института по публична администрация;
2. Обучения по ключови компетентности;
3. Компютърни умения и ефективност на административната дейност;
4. Чуждоезиково обучение по руски език ;
5. Информация и публичност;
6. Организация и управление на проекта ;
Срокът на изпълнение на дейностите е 04.12.2013г. – 04.09.2014 г.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация