Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2020
пвтсрчпсн
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

 

 

  #   Статии
10.09.2014
ТРИ МОРСКИ ОБЩИНИ СЪЗДАВАТ ОБЩ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Несебър, Бяла и Долни Чифлик се обединяват за създаване на регионален туристически продукт с цел допълване на морския летен туризъм, преодоляване на териториалната концентрация и сезонността.

По проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет, с възложител Община Несебър, стана възможно разработването на общ туристически продукт съвместно с общините Бяла и Долни чифлик.
Изпълнението на проекта беше възложено на професионален екип, който успешно изпълни предвидените маркетингови дейности, включващи разработване и разпространение на разнообразни рекламни материали.
Партньорите по проекта оказаха необходимата експертна и техническа помощ за включените в продукта туристически обекти разположени на тяхната територия.
За целите на планираните дейности бяха определени обекти и събития, свързани с културното наследство и природните богатства. За доброто маркетиране на региона като туристическа дестинация са добре подбрани и обвързани различни специфични туристически продукти от отделните общини в общи туристически пакети, които отговарят на поведението и желанията на избраните целеви групи.
Разработването на описаните продукти и пакети е извършено при спазване на препоръките, залегнали в приетата Концепция за развитие на модулен туристически продукт „5 дни – 4 сезона – 3 общини” в Централния черноморски регион. В изпълнение на договора по проекта са извършени дейности, които осигуряват адекватно качество и атрактивност на пакетите.
В началото бяха идентифицирани 47 налични и потенциални туристически ресурса и атракции в трите общини. Като следваща стъпка беше направен подбор и описание на продуктите, разделени в 5 теми, а именно: 7 продукта по тема „Море”, 10 продукта по тема „Култура и история”, 10 продукта по тема „Защитена природа”, 10 продукта по тема „Вино” и 10 продукта по тема „Лов и риболов”. При изпълнението на проекта е приложен иновативен подход, който се изразява в модулно групиране и комбиниране на продуктите по теми (ключови фактори „море”, „култура и история”, „защитена природа”, „вино”, „лов и риболов”), по сезони (пролет, лято, есен, зима) и по общини (Несебър, Бяла, Долни чифлик).
Туристическите продукти са комбинирани в 25 туристически пакета, обхващащи задължително минимум по един продукт ( обект или атракция) от всяка от трите общини. По-голямата част от туристическите пакети са извън активния туристически сезон. По този начин ще се постигне намаляване на териториалната концентрация на туризма в региона и ще нарастне предлагането извън типичния летен сезон.
За първи път в общи туристически пакети са обвързани места и събития като Празника на хляба в с.Оризаре, редица традиционни празници като Йордановден, Трифон Зарезан и Петльовден, съвременни събития като Седмица на морето, музикални и поетични конкурси, Фестивала на меда, Античната крепост на нос Св. Атанас в Бяла, екопътеки край Св. Влас, дегустация на вина, посещение на резервати и защитени местности, лов, риболов и много други. Умело в пакетите е вплетен и новият културно-исторически маршрут „Духовен път” в събитията „Празнувай с нас” от културния календар на град Несебър.
В резултат на изпълнението на проектните дейности ще бъде постигнато активизиране на туризма във вътрешността на региона. В същото време ще се обогати и разнообрази престоят на туристите в най-големите курортни селища – Несебър, Слънчев бряг и Св. Влас.
Изготвените туристически пакети ще бъдат под един нов бранд и лого „5 дни – 4 сезона – 3 общини” (Бяла – Несебър - Долни чифлик) и ще бъдат разпространени сред целевите групи чрез разработените рекламни и информационни материали на няколко езика – информационни брошури, пътеводител, интерактивен органайзер, клип, рекламен филм, рекламни торбички и чадъри.
В рекламните материали туристическите пакети ще бъдат съчетани с карти, програми за посещения по дни с описания на обектите, богат снимков материал, видео материал и др.

Проектът е на стойност 433 394,40 лв. От тях 354 793,74 лв. са финансирани от ЕФР, 41 740,44 лв. – национално финансиране. Съфинансиране от Община Несебър – 36 860.22 лв.

Тази публикация е създадена в рамките на проект: “Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация