#   Статии
18.06.2015
Нови възможности за грижа

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Съгласно писмо с изх. № BG05-653/17.06.2015г., Ви уведомяваме, че Управляващия орган по Проекта ОТМЕНЯ втори етап за прием на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация