избори
преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 9°  /  мин. C°

февруари 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Статии
05.08.2015
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В III ПЛУВЕН МАРАТОН "АРХЕОЛОГИЯ" 2015 В БЯЛА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА


УТВЪРЖДАВАМ :
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА III ПЛУВИН МАРАТОН „АРХЕОЛОГИЯ“ – ЧАСТ ОТ „СЕДМИЦА НА МОРЕТО“ 2015 В ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тези правила урежда условията и реда за организиране на III плувен маратон „Археология“ – част от програмата на „Седмица на морето“ 2015 в град Бяла, община Бяла, област Варна.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Чл.2 В 3-тият плувен маратон „Археология“ – Бяла могат да участват граждани и гости на град Бяла от страната и чужбина родени през 2001 година и по-големи.
Желаещите да участват е необходимо:
• Да са преминали предсъстезателен медицински преглед извършен до три дни преди проявата или преди старта на събитието;
• Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието между Пристанище – Бяла и Античната крепост за строителна керамика (бившият къмпинг луна), а за лица под 18 години декларацията да бъде подписана и от родител, Приложение 1 неразделна част от настоящите правила.

ГЛАВА ТРЕТА
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 3 3-тият плувен маратон „Археология“ – “ – част от програмата на „Седмица на морето“ 2015 в град Бяла ще се проведе на 8 август/събота/ със старт моста на пристанище „Бяла“. Всички жалаещи да вземат участие в маратона трябва да се явят на
8 август в 9:00 часа на пристанище „Бяла“.

Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи.
Разстоянието по права линия от Пристанище – Бяла до Античната крепост за строителна керамика (бившият къмпинг луна) е около 2000 метра.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 4 Участието е индивидуално.
Чл. 5 Разстоянието Пристанище – Бяла – Антична пещ за строителна керамика може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
Чл. 6 Стартът на преплуването, ще бъда даден в 09:30 ч
Чл.7 Състезателите плуват към финала самостоятелно, съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
Чл. 8 За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на финала 90 минути след първия пристигнал. Всички останали състезатели задължително трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към Античната пещ.
Чл. 9 По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др.средства от странични лица.
Чл. 10 Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.
Чл. 11 При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата.
ГЛАВА ПЕТА
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ


Чл. 12 Класирането е до III-то място.
Чл. 13 Победителите – мъж и жена получават парични награди от по 200.00 лв.;
ІІ-ро място – 100.00 лв.; ІІІ-то място – 50.00 лв.
С парични награди се отличават:
 Най-младият преплувал разстоянието – 50.00 лв.
 Най-възрастен преплувал разстоянието – 50.00 лв.
Общо награден фонд – 800.00 лв.

ГЛАВА ШЕСТА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

В деня на провеждането на маратона на сборният пункт на Пристанище – Бяла всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години подписана и от родител и удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

§ 1. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД 07 00 425 / 04.08.2015г. на Кмета на Община Бяла

§ 2. Приложение № 1 към чл.2


Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният/ата ................................................................................................
(трите имена по лична карта)
с ЕГН...............................................
л.к. № .......................................... издадена на ............................ от МВР ............
постоянен адрес:........................................................................................................
настоящ адрес:.........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен/на да участвам в плувния маратон организиран от Община Бяла на 8 август 2015 г. и че съм в състояние да преплувам предвиденото разстояние самостоятелно.Място:____________

Дата: _____________ Декларатор:............................
( )
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация