#   Статии
15.04.2016
П О К А Н А за участие в информационна конференция във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ „Долни чифлик и Бяла”

Екипът на МИГ „Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани страни,
бенефициенти и широката общественост на 18 април 2016 г. /понеделник/ от 10.00 часа
на информационна конференция за разработваната стратегия за ВОМР за периода 2014-2020,
което ще се проведе в читалище „Пробуда“- гр. Бяла.
Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НАЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация