избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Статии
30.12.2015
Набиране на потребители на услуги към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

ОБЯВА

проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001
Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна


на основание Заповед №РД НЖ 0082з-2/30.12.2015 г. на Кмета на Община Бяла

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

Кандидатите, които могат да ползват услуги по настоящия проект, следва да попадат в обхвата на целевата група: лица с увреждания, възрастни хора над 65 г. със затруднения в самообслужването от гр. Бяла и от останалите населени места в общината.

1. УСЛУГА: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Начална дата за прием на заявления: 04.01.2016 г.
Срок: постоянен
За първоначалното класиране заявления ще се приемат до 22.01.2016 г.

2.УСЛУГА: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
Начална дата за прием на заявления: 25.01.2016 г.
Срок: постоянен
За първоначалното класиране заявления ще се приемат до 12.02.2016 г.

3.УСЛУГА: ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИЛНА ПОДКРЕПА
Всички кандидати подали заявления за услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ получават услуги за психологическа и социална подкрепа.
Начална дата за прием на заявления: 04.01.2016 г.
Срок: постоянен

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
• Заявление от кандидата (по образец) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител, когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице;
• Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка;
• Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);
• декларация по закона за защита на личните данни.

Заявленията се подават на адрес: гр. Бяла област Варна ул. „Андрей Премянов“ 29, деловодството на Община Бяла или в дома на кандидат-потребителя след заявен интерес към екипа за управление на проекта.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация