#   Статии
11.07.2017

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВАРНА, ДЕСЕТИ СЪСТАВ, на основание чл. 194 от АПК СЪОБЩАВА, че с Решение № 951/01.06.2017 г. по административно дело № 2951/2016 г. по описа на Административен съд – Варна, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна, ОТМЕНЯ т. 12 от таблицата за такси и цени за административни услуги, неразделна част от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бяла, област Варна на Общински съвет Община Бяла, Област Варна.
Автор: Йордан Чернев

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация