#   Статии
16.10.2017
На финалната права към Регионалния план по проект “Последната миля”

Година и половина след старта на проекта “Последната миля”, основната задача на първия етап е постигната : обобщението на анализите на рамковите условия и бариери и на съвременните технологични решения в регионите е приключила.Това, заедно с междурегионалния обмен на положителен опит от учебните посещения, формират базата за развитието на регионалните планове за устойчива мобилност.
Анализите на рамковите условия очертават съществуващите несъвършенства и бариери за правилното въвеждане и дългосрочно функциониране на гъвкавите транспортни системи. Примери за тези бариери, открити в повече от регионите са: недостатъчна или частично фрагментирана законова рамка за гъвкава транспортна система; слабо развити информационни услуги за обществения транспорт и общини с липсваща експертиза в този сектор.
Проектът дава възможност за развиване на съвместни подходи за преодоляване на несъвършенствата и бариерите и подобряване на настоящите рамкови условия в партньорските страни. Обобщението на анализа, базиран на новите изисквания и последните технологични решения, показва много силни страни и възможности в регионите, както и редица слабости и заплахи . Силните страни и възможностите са: позитивната готовност на местните администрации да развиват мерки за устойчива мобилност, за да се покрие „последната миля“ в селските райони, както и технологичните нововъведения и нарастващия процент на хората, използващи мобилни устройства.Това улеснява въвеждането на модерни, лесни за използване системи за подобряване на публичния транспорт и на гъвкави транспортни услуги. От друга страна, има много слабости и заплахи. Да назовем само две: географският контекст често прави трудна задачата за въвеждането на ефективна обществена транспортна система поради разпръснатост на селищата или ниска гъстота на мрежата на градския транспорт, както и наличие на мобилност на туристите, базирана на лични автомобили и преобладаващ сезонен туризъм.
Резултатите от тези анализи и от обмена на положителни практики създават базата за развитие на регионалните планове за действие. Всеки партньор сега има достатъчна информация да започне коцептуалното проектиране на своя регионален план. Междурегионалният обмен ще продължи и следващата година, преди да започне въвеждането на конкретни действия. Срещите за обмяна на политики са присъща част от проекта „Последната миля“. Целта е партньорите да интегрират научените добри практики в техните регионални политики.
Поредната среща по проекта беше в Западна Померания- Полша, което позволи да се обменят нови идеи върху развитието на регионалните екшън планове за устойчива мобилност. Първите набелязани действия бяха представени от партньорите по проекта и се дискутираха в групите по време на работната среща. От българска страна, освен членове на екипа на проекта, присъстваха представителите на Областна администрация-Варна Даниела Стойчева и Силвия Стоилова, както и и зам. Кмета на Бяла К.Семерджиев.
Резултатите показват, че партньорите са дейни и активно работят за развитието на екшън плановете в техните региони. Те трябва да са готови за въвеждане след една година, с началото на втората фаза на проекта. Предстои усърдна работа за планирането на свързващи гъвкави транспортни услуги, за намирането на иновативни решения за покриване „последната миля“ във веригата на туристическото пътуване и предлагане алтернатива на употребата на коли от местните жители в тяхното ежедневно пътуване.
Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, внедрена в главната мрежа на редовния обществен транспорт, е усилие с много широк спектър от ползи за туризма, икономиката и околната среда.
Да пропътуваме последната миля заедно!
Факт-листите с важните заключения от тези анализи са налични в website: www.interregeurope.eu/lastmile.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация