избори
преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 9°  /  мин. C°

февруари 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Статии
28.11.2017
Съобщение

Във връзка със създалото се напрежение около осигуряването на дърва за огрев за населението на община Бяла за отоплителния сезон 2017/18 година Ви информираме за предприетите от Община Бяла действия:
На 29.06.2017 година в Община Бяла постъпи писмо от ТП: Държавно ловно стопанство „Шерба“ с вх. № РД 60 00 – 24, с което директорът на ловното стопанство информира Кмета за предлаганото от тях количеството дърва за огрев, а именно 3000 пространствени кубични метри, определение на база потреблението през предходната година.
На 10.07.2017 година в Община Бяла постъпва писмо от ТП: Държавно ловно стопанство „Шерба“ с вх. № РД 60 00 – 25, с което те изискват да им бъдат предоставени списъци на правоимащите жители на общината, както и да се определят отговорни лица, които да събират и внасят сумите по одобрените от кмета на общината списъците в касата на ТП ДРС „Шерба“;
Със Заповед на Кмета на Общината от 10.07.2017 година , са определени длъжностни лица, които:
o да изготвят одобряваните от Кмета списъци на жители на община Бяла, имащи право да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2017/2018г.;
o да събират дължимите суми по изготвените списъци за отоплителния сезон 2017/2018г.;
o да входират изготвения основен и последващи списъци на правоимащите лица за отоплителния сезон 2017/2018г.;
o да внасят събраните суми в касата на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“;
На 22.08.2017 година с Писмо до ТП ДЛС „Шерба“ е изпратен Списък на жителите на Община Бяла, които се нуждаят от дърва за огрев през отоплителен сезон 2017/18 година.

В началото на месец октомври възниква следния проблем: От определените от длъжностни лица от Общината са събрани пари от лицата желаещи да закупят дърва за огрев в количества – 2300 кубични метра по одобрен основен списък. От тези количества са били получени за около 1000 кубични метра, като в продължение на около 15 дни не са били издавани превозни билети , аргумента на ТП ДЛС „Шерба“ е , че няма добита дървесина, като по тази причина в този срок е отказвано приемането на списъците за останалите количества /около 1300 кубични метра.
В тази връзка е изпратено писмо от Община Бяла на 04.10.2017 година до директора на ТП ДЛС „Шерба“ за решаване на възникналия проблем.

На 11.10.2017 година в Община Бяла постъпва писмо от ТП: Държавно ловно стопанство „Шерба“, с което информират, че причината за забавянето е, че временните складове са запълнени с дървесина, която е заплатена, но не е транспортирана от закупилите я жители на община Бяла.
В процеса на работа Община Бяла установява, че предложените от ТП ДЛС „Шерба“ 3000 пространствени кубични метри /определени на база на потреблението то предходната година/ са недостатъчни за задоволяване нуждите на населението. Поради тази причина на 17.10.2017 година със свое писмо кметът на Община Бяла информира директора на ТП ДЛС „Шерба“ за необходимост от допълнително количество дърва за огрев в размер на 457 кубични метра.

В отговор на 27.11.2017 година в Община Бяла постъпва писмо от директора на ТП ДЛС „Шерба“,. , с което се информира кмета на Община Бяла, че количествата дърва за огрев за населението са вече изчерпани и евентуално исканите от нас допълнителни количества могат да бъдат осигурени едва след месец декември, когато ще бъдат преведени нови търгове за сеч.

Поради незадоволителния отговор от страна на ТП ДЛС „Шерба е изпратена Писмо с изх. № РД 60 00 – 48/ 27.11. 2017 година до директора на Североизточно държавно предприятие за съдействие и осигуряване на необходимите допълнителни количества дърва за огрев за населението на община Бяла, необходими за отоплителен сезон 2017/18.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация