избори
преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 9°  /  мин. C°

февруари 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Статии
03.05.2018
Обявление за предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост за общински нужди за реализацията на обект „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино – Попович, при км 2 + 900“, Община Бяла, Обла

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имот, попадащи в реализацията на обект „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 – III – 906 Дюлино – Попович, при км 2 + 900“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план – Парцеларен план за имоти : № 000064, № 003212, № 002170 и № 265 по КВС на землище с.Попович, Община Бяла, Област Варна одобрен с решение № 72 – 564 от 18.02.2011г. на Общински съвет – гр. Бяла, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, а именно:

1. Част от поземлен имот № 002170, местност Азмак Корията, с. Попович, Община Бяла, Област Варна с площ от 74 кв. м., собственост на наследници на Димитър Стефанов Димов.
Сумата на паричното обезщетение е в размер на 64.00 /шестдесет и четири/ лева .
2. Част от поземлен имот № 003212, местност ЧИТАК/ЧАИРИ/КОПЧАЛ, с. Попович, Община Бяла, Област Варна с площ от 432 кв. м., собственост на Димо Славчев Иванов.
Сумата на паричното обезщетение е в размер на 240.00 / двеста и четиридесет/ лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Бяла.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Бяла и в сградата на Кметство с. Попович.АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛААвтор: Йордан Чернев

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация