#   Статии
31.07.2019
Набиране на потребители по проект „С грижа за хората”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01

ОБЯВА

Стартира процедура по набиране на потребители на здравно-социални услуги в домашна среда по проект „С грижа за хората”.
Кандидатите, които могат да ползват услуги по настоящия проект, следва да попадат в обхвата на целевата група: лица с увреждания, възрастни хора над 65 г. със затруднения в самообслужването от гр. Бяла и от останалите населени места в общината.

Услугите ще се предоставят до 2 часа на ден.

Приемът на заявления за ползване на почасови грижи ще започне на 01.08.2019 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. и ще продължи през целия период на изпълнение на проекта.
Документи ще се подават в административната сграда на Община Бяла, гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29 или на е-mail: [email protected]

Необходими документи при кандидатстване за получаване на здравно-социални услуги:
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност на лицето /след сверяване на данните се връща/;
3.Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др. медицински документи за лицата под 65 години/.


Допълнителна информация може да се получи в кметствата на общината, както и на следните телефони: 0885666517 и 0886810025.


Обща стойност на проекта: 190 741.28 лв.
Финансиране от Европейския социален фонд: 162 130.09 лв.
Национално финансиране: 28 611.19 лв.
Начало: 01.07.2019 г.
Край: 01.10.2020 г.
Община Бяла - партньор по проекта с Община Дългопол.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация