#   Статии
15.09.2007
Кметът на община Бяла обяви началото на гроздоберната кампания

Кметът на община Бяла издаде заповед, с която определя 15.09.2007 г. за начало на гроздоберната кампания. Преди това, на свое събрание, сдружението на лозарите в община Бяла взе решение и обяви препоръчителни цени за сортовете "Мерло" - 1лв/кг и "Димят" - 0,70лв/кг.ЗАПОВЕД:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22 б от Закона за виното и спиртните напитки и във връзка с писмо от „Изпълнителна агенция по лозата и виното” , Териториално звено – Варна,

ОПРЕДЕЛЯМ:

15.09.2007 г. за начало на гроздоберната кампания за 2007 г. за всички винени сортове в Община Бяла, област Варна.
Поставянето на кантарите за изкупуване на гроздето да става след съгласуване с отделите „ТСУ” , „Общинска собственост”, „Търговия и туризъм” към Общинска администрация град Бяла, област Варна. В тази връзка президентите на фирмите – изкупвачи да представят на Общината документи, удостоверяващи актуалното състояние на фирмата лично или от упълномощени от тях лица за издаване на разрешение за търговска дейност на територията на Община Бяла, област Варна и документ за данъчна регистрация.

Документите се подават в Туристически информационен център – гр. Бяла.

Заповедта да се доведе до знанието на специалистите от горепосочените отдели и населението на Община Бяла.

Контролът по изпълнението на заповедта да се възложи на органите на Полиция към Община Бяла, отделите „ТСУ”, „Общинска собственост”, „Търговия и туризъм” към Общинска администрация.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация