#   Статии
17.03.2020
ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на
масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове,където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места.
Бихме искали да Ви напомним, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане;
по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията
предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция.
Посещението в клиентските центрове става при нова
организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център. За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди.

Следвайки своята политика за откритост и сътрудничество ЕНЕРГО-ПРО е в го-товност да предостави на Вас и жителите на община/село… данни или допълни-телни разяснения за своята работа при създалата се ситуация. За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дру-жества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл [email protected] – oтносно присъединявания, сму-щения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север. Телефон 0700 800 61/имейл [email protected] – относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.
Автор: ЕНЕРГО-ПРО Варна

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация