#   Статии
21.07.2020
Книга „Историята на Бяла“ ще бъде издадена по проект

Община Бяла подписа договор с Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Завръщане в миналото - помнете с гордост".
Одобреният проект е на стойност 49 479,54 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” от Стратегията за ВОМР.

Реализирането на проекта ще допринесе за съхраняване на хилядолетната история и опазване на местното културно наследство. В него ще се включат жители от осем населени места, при изпълнение на следните мероприятия:

- Издаване на книга "История на Бяла, която ще разкаже на младото поколение историята на района от античността до 1989 година, етапите на развитие, етническия състав на местното население, административното устройство, демографските промени, участия на беленци във войните, икономическото развитие, просветното дело и културен живот.
- Арт пленер на тема „Доброволчеството на местното население през годините“ ще представи изкуството на живо пред публика. Ще се създадат творби от историята на населените места и ще доведат до популяризиране на района.
- Събор с изложби на тема „Преселението – спомени от нашите деди, който ще представи разнообразните и различни за Източния дял на Стара планина обичаи, плетива, бродерии, народни носии и автентични хора.
- Научна конференция „Бежанският въпрос на територията на общините Бяла и Долни Чифлик/Края на XIX - първата третина на XX век/.
-
- Продължителност на проекта: 24 месеца.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация