#   Статии
09.10.2020
Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да бъдат използвани през 2021 година

Собствениците на имоти, намиращи се на територията на Община Бяла, които няма да бъдат използвани през 2021 година, могат в срок да 31 октомври 2020 година да подадат Молба-декларация по образец (приложение на настоящата публикация) за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти.
Декларацията се подава в деловодството на общинска администрация. Към молбата се прилага документ за собственост и същата се разглежда единствено и само ако за имота няма непогасени задължения за местни данъци и такси.

Образец на Молба-декларация

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация