#   Статии
02.10.2020
Удължава се предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга по проект „С грижа за хората“, № BG05M9OP001-2.103-0057-C01

Продължава предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга по проект „С грижа за хората“ в Община Бяла за период от 6 месеца, считано от 02.10.2020 г.

Същността на услугата е индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от здравни специалисти и домашен помощник. Предвидени са услуги за 13 потребители от община Бяла, с обща продължителност до 2 часа на ден. Услугите включват лична хигиена и хигиена на дома, пазаруване, приготвяне на храна, хранене и други, както и дейности от медицински характер: провеждане на назначено лечение, поставяне на инжекции, сменяне на превръзки, рехабилитация по домовете и други медицински и здравни грижи.

Община Бяла участва като партньор с Община Дългопол при изпълнението на проекта, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, продължаващ услугите по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01, по процедура BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.


Обща стойност на проекта: 68 120.64 лв.
Финансиране от Европейския социален фонд: 57 902.55 лв.
Национално финансиране: 10 218.09 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация