#   Статии
24.08.2021
На територията на Община Бяла са въведени нови временни противоепидемични мерки

На заседанието на общинския кризисен щаб от 24.08.2021г., общинският кризисен щаб единодушно е решил, считано от 25.08.2021г. до 09.09.2021г. включително, на територията на Община Бяла да бъдат въведени следните временни противоепидемични мерки, а именно:

- Да се преустановят и отменят всички културно масови (сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) и спортни прояви на територията на Община Бяла на открито и закрито. В това число да се преустановят и танцовите и др. организирани занимания в сградата на НЧ Пробуда 1928 – гр. Бяла.

- Да се преустанови дейността на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла и група „Теменуга“ с. Попович
- Забранява се излизането на домуващите в ДПХФУ – гр. Бяла, от района на специализираното заведение за социални услуги.

Предвид изложеното, в съответствие със Закона за здравето и издадените от Министъра на здравеопазването заповеди на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с осъществяваните от мен правомощия по реда на Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на решението на общинския кризисен щаб от 24.08.2021г., по повод на зачестилите случаи на заболяването COVID-19 на територията на Община Бяла,

Се въвеждат:

Временни противоепидемични мерки на територията на Община Бяла, считано от 25.08.2021г. до 09.09.2021г. включително, както следва:
- Преустановява се провеждането на всички културно масови (сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) и спортни прояви на територията на Община Бяла на открито и закрито, в това число се отменят и плануваните такива.
- Преустановят се танцовите и др. организирани занимания в сградата на НЧ Пробуда 1928 – гр. Бяла.
- Да се преустанови дейността на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла и група „Теменуга“ с. Попович
- Забранява се излизането на домуващите в ДПХФУ – гр. Бяла, от района на специализираното заведение за социални услуги.

Настоящата заповед влиза в сила от 25.08.2021 г.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на служителите с полицейски правомощия към Участък – Бяла, при Четвърто РУ на ОД МВР - Варна за сведение и изпълнение, като при констатирани нарушения да съставят АУАН на нарушителите.

Заповедта да се обяви публично на официалния сайт на Община Бяла и по друг подходящ начин, както и да се сведе до знанието на Заместник – Кмета на Община Бяла, Секретаря на Община Бяла, Директора на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла и група „Теменуга“ с. Попович, Кмета на кметство Попович, кметските наместници, и на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на РЗИ - Варна.

Протокол от 24.08.2021 г.

Заповед № РД 07 00-596/24.08.2021 г.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация