#   Статии
07.09.2021
АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021 -2027

Уважаеми жители на община Бяла,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.", започна разработването на План за интегрирано развитие на община Бяла за периода 2021-2027 година.
Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на града през следващия програмен период.
Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и ще осигури публичността му.
Една от формите за участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета. Анкетата може да намерите на следния линк: https://bit.ly/3zLThPX


Вашето мнение е ценно за нас!

Предварително Ви благодарим за отделеното време!
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация