@   Общи условия
Общи условия Платена реклама Безплатна реклама
В официалния сайт на Община Бяла за момента са предвидени 8 варианта за реклама - 3 платени и 5 безплатни.

Поместването става след подаване на молба (образец) в Община Бяла стая N8.

След одобрение на съдържанието на предложения за реклама сайт се сключва договор, в който се уточняват правата и задълженията на всяка от страните.

Община Бяла не носи отговорност за качеството или съдържанието на рекламираните сайтове или за сайтове свързани с тях.

Моля да ни сигнализирате ако откриете на страниците на Община Бяла рекламни линкове водещи до сайтове, които пряко или косвено:

  • нарушават общоприетите етични норми
  • нарушават добрите нрави
  • съдържат материали със сексуален характер
  • съдържат материали подбуждащи към насилие или нарушаване на обществения ред
  • нарушават авторските права на трети лица
  • съдържат материали нарушаващи законите на Република България

За подробности и заявки пишете на [email protected] или [email protected].

Очакваме Вашите предложения и заявки за реклама на нашите страници.

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация